Orosz tradicionális energiagyógyászat

Online Rendelő


"Nem emberi lények vagyunk, akik spirituális élményeken megyünk keresztül, hanem spirituális lények, akik az emberi létezés élményén haladnak át." /Maharishi Mahesh/

Az orosz energiagyógyászat egyfajta látásmód. Inkább spirituális út, mint technika. Célja, hogy olyan szemléletváltáshoz vezessen el, ami megmutatja az ember teremtőképességét. Az elme hatalmát és gyógyító erejét! Az ember több annál, mint amit gondol magáról!

Az energiagyógyászat napjainkban már nem újszerű. Ahogy az emberi tudat finomodik, úgy válik egyre inkább befogadóvá, hogy valósága több mint, amit jelenleg tapasztal. Az ember nem csak test, hanem leginkább teremtő tudatosság. A lélek annak felismerése felé halad, hogy rendelkezik minden olyan erővel, ami valóságának és állapotának formálásához szükséges.

Ilyen kezdeményezés részemről az Online Rendelő is, mely nem teszi szükségessé a fizikai találkozást. A energiaátadás az aura síkjain történik, ahol minden információ adott ahhoz, hogy a betegség üzenete lefordíthatóvá váljon. Információ gyógyászat és szellemgyógyászat, de ez a léleknek nem mond semmit. Inkább úgy fogalmaznék, hogy megértés és elfogadás. Ez már a lélek hangja, a szeretet. A lélek állapotát mutatja a test - nem mást. Erősítsük meg ezt a hangot, váljunk tudatossá rá - ez az önmegismerés. Csak erről a pontról kezdhetünk el igazán szeretni és szeretve lenni.

Figyelem! Az energetikai kezelés nem helyettesítheti az orvosi szakvizsgálatot, szaktanácsadást. Konkrét orvosi kérdéseivel, panaszaival forduljon szakorvosához.

Megjelent könyveim

Orosz energiagyógyászat I. - Gyakorlati útmutató

... ahogy én tanultam egy tatár gyógyítótól sok éve. Az alapok. Olyan pillérei a belső látásnak, érzékelésnek, amit egyébként nem használunk. Egy megtapasztalás arra, hogy mennyi információ megy át az emberen, de nincs tudomása róla. Nem ismeri fel önmagában azt a tisztán látást, ami már az övé. Rengeteg dologra reagálunk tudattalanul. A lélek azért született le a földi világba, hogy megismerje, tapasztalja azt, amit már tud. Számomra a gyógyítás volt ez az út. Azokat a gyakorlatokat írtam le, amit a legegyszerűbb átadással kaptam meg. Nem a szavak és fogalmak tanítottak, hanem a pár mondatba beleszőtt felismerés, ahogy érzetté vált bennem. Én voltam az! Felismertem, amit mindig is kerestem. Megtaláltam átadásában az ember "belső szemét" - a lelket.

Egyszerű gyakorlatok és egyetlen bizonyosságot adnak át, hogy Te teszed! Rólad szól és mindig is ott volt a tudás, csak elfeledted. 

"Összegyűjtöttem azokat a betegségeket, amelyekkel a leggyakrabban találkozom - főleg itthon és Európában. Bemutatom ezeknek a betegségeknek a gyógyítását, ahogy én teszem, hogy saját megközelítésemből merítve legyen mindenki képes elsajátítani, vagy később kialakítani saját módszerét."

A könyv két különböző megközelítést alkalmaz. Egyfelől tartalmazza az orosz energiagyógyításhoz szükséges összes információt, - amire szükség lehet ahhoz, hogy valaki el tudja sajátítani önmaga, vagy mások gyógyításához a tudást. Jellegében elméleti anyag, melyben muszáj volt tételszerűen - helyenként szárazon - írni, hogy közelebb kerüljünk egymás gondolataihoz, és a gyógyítás átadását közös alapokra tudjam helyezni. Másfelől ezt a szárazságot szerettem volna kitölteni olyan elbeszélőbb, talán "filozofikus" sorokkal, melyek az elmélet merevségét élettel töltik meg, azzal a kötőanyaggal, ami az emberben és a gyógyítóban zajlik. Megvilágítani hangos töprengéssel, szubjektív megéléssel a fekete-fehér sorokat, feloldani színekkel és árnyalatokkal, a gyógyítás és téma körül feszülő mélységet és magasságot, mert sajátosságuk meghatározza ezt a világot, melynek kapuin készülünk bemenni." /részlet/

Ára: 2900.- Ft. 

Megrendelhető: vorosmari@gmail.com e-mail címen

Orosz energiagyógyászat II - Az Erő gyakorlatai

Amikor lemondunk a fizikai élethez való ragaszkodásról, azt érezzük, hogy nem kell tennünk semmit. Ezen a ponton értettem meg, hogy a Valódi Szellem felragyogása a megoldás. Nem a pozitív gondolkodás, hanem a gondolat nélküliség. Nem a hit és nem elmebéli akarat, hanem egy halk bizonyosság, ami mindenben ott lapul.

Önmagunk tudatára-ébredése, a tudat tágulása a kulcs a gyógyításhoz, gyógyuláshoz. A betegség nem a mi hibánk, a biológia egyszerűen csak a tudatunkra reagál és megteremti azt. Ám ha tisztába kerülünk a tudatosság fogalmával, az elme működésével, akkor, ahogy teremtettük, úgy meg is szüntethetjük.

Az Erő gyakorlatai című könyv arról szól, hogy hogyan fejeződik ki az ember által ez a szellemi erő, és arról, hogy hogyan használhatjuk önmagunk és mások gyógyítására. Innentől letesszük a hatalmas mentális lángszórókat, gyulladást csökkentő jéghegyeket, és egy olyan láthatatlan szálhoz nyúlunk, amely él minket. Emberi létünk alapjai ezek, és ha ezzel az Egységgel újra összhangban leszünk - meggyógyulunk.

A könyv szerkezetét tekintve - hasonlóan az elsőhöz - kétféle megközelítéssel analizál. Elméleti leírással és saját megéléseim asztalra könyöklő elbeszéléseivel igyekeztem rendszerbe rakni, gyógyító eszközzé tenni és - ideiglenesen az érthetőség kedvéért - módszerré tömöríteni mindazt, ami a bennünk lévő Mélységet, Tiszta Tudatállapotot felfedi. Gyakorlatokat írok le arra vonatkozóan, hogyan teremtsük meg a letisztultabb lélek-tér állapotot, a Tiszta Tudat állapotát, hogyan használjuk szellemi erőnket, és azt hogyan adjuk át mások gyógyulására. Az első két fejezetben csak az elméről, annak működéséről írok, hogy összefüggésbe tudjam hozni a betegség fogalmával, keletkezésével, és így közelebb jutunk annak megszüntetéséhez. /részlet/

Ára: 3.200.- Ft. Megrendelhető: vorosmari@gmail.com

Orosz energiagyógyászat III. - Rejtett átjárók a csakrák között

Az áthangolódás, a magasabb rezgésre való átállás mindenki életében egyszerre zajlik. Összehangoltan emelkedik az emberi tudat a bolygó átalakulásával. A földi életünk szoros összefüggésben van környezetünkkel, így hatással vagyunk egymásra. Az átalakulásnak két vezérfonala van, mely irányt mutat: a Feltételnélküli Szeretet és a Tisztánlátás. Ez az a két minőség, ami meghatározza az embert és kezdettől fogva ott szunnyad bennünk. Minden kereséssel, kapcsolódással és cselekvéssel a Szeretet és az Értés kibontakozására törekedtünk. Mostanra tudatunk rejtett zsilipjei feltárultak, és lehetővé vált, hogy megtapasztaljuk Önmagunk teljességét. Az átkelés folyamatát minden szinten segítik.

Már készen állunk arra, hogy minden félelemalapú érzelmet, testi és lelki nehézséget elengedjünk ahhoz, hogy létezésünkben megrendült hitünket visszanyerjük. A hitet, hogy az ember egy összetettebb és fenségesebb lény annál, amit önmagával és eddigi életével kapcsolatban megtapasztalhatott. A könyvben olvasható tudati kezelések és meditációk ebben az elengedési folyamatban segítenek. A csakrákban tárolt kollektív és egyéni félelmek oldásával vezet el azokhoz a rejtett átjárókhoz, amelyek egy magasabb rezgésű, Szeretetalapú világba vezetnek el.

Ára: 2900.- Ft. Megrendelhető a vorosmari@gmail.com e-mail címen

Tisztítókönyv - A test áthúrozásának gyakorlatai

A test áthúrozása annyit jelent, mint energiatestünket áthangolni egy olyan frekvenciára, ahol az emelkedett energiák már beépülhetnek testünkbe, energiamezőnkbe. A Tisztító könyv gyakorlatai segítik az aurában megrekedt múlt energiáinak megtisztítását, feloldását, a képzetek és hiedelmek átgondolását, felszámolását. Ez a feltáró munka elengedhetetlen ahhoz, hogy az elmúlt évek szellemi gyakorlatai, meditációi és elengedései a testben fejtsék ki hatásukat, hogy az ember elérje azt a vállalását, hogy szellemi Önvalója és fizikai formája - eggyé váljon. Ez egyszerre változtatja meg a világ érzékelését, az élet könnyedebb tapasztalását és ezáltal a gyógyulást is.

Ára: 2900.- Ft. Megrendelhető a vorosmari@gmail.com e-mail címen.

Két világ határán lépkedni...

Két világ határán lépkedni... számomra ez a halvány sáv a legigazabb. Minden pillanatban emlékeztet arra, hogy minden, ami érzékelhető, valami máshoz képest tud csak megnyilvánulni. Semmi nincs önmagában. Látásom nem engedi, hogy valamiben elvesszek, mindig fenntartja mindennek a véglegességét. Nem enged túlzásokba esni semelyik irányba, pont annyi helye van bennem a forma világának, mint a szelleminek és fordítva.

Utam során sokszor éreztem, hogy valamelyik oldalra végre átbillennék, megmelegednék, elhinném, hogy értéssel élek és bizonyosságra lelnék. Ám abban a pillanatban felébred bennem a hiány, így inkább maradok a világok közötti határvonalon.

Az orosz okkultizmus tanításaitól indultam, a kelet misztériumain keresztül éltem át a láthatatlan világ jelenlétét, bebarangoltam a gyógyítás különböző szintjeit egészen addig a tapasztalásig, hogy mindez EGY. Minden összegyűjtött tudást el kell engedni a végén ahhoz, hogy valami Egyetemesebb vegye át a helyét, ami szavakkal már megragadhatatlan. Merni kell nem tudni, le kell hajolni újra a fizikai világhoz és addig darabolni mindennek értelmezését, míg fel nem sejlik igaz Eredete. Tudni vagy nem tudni... még ez a letisztult megadás is az értelmezések közötti határon zajlik.

Könyvemben szeretném haladásom megírásával sok embernek megadni az azonosulás lehetőségét és annak a felismerését, hogy mindenkivel történik.Két világ határán lépkedni... számomra ez a halvány sáv a legigazabb. Minden pillanatban emlékeztet arra, hogy minden, ami érzékelhető, valami máshoz képest tud csak megnyilvánulni. Semmi nincs önmagában. Látásom nem engedi, hogy valamiben elvesszek, mindig fenntartja mindennek a véglegességét. Nem enged túlzásokba esni semelyik irányba, pont annyi helye van bennem a forma világának, mint a szelleminek és fordítva.

Ára: 2.900.- Ft. Megrendelhető itt, vagy a vorosmari@gmail.com e-mail címen.


Az orosz energiagyógyászat nagykönyve

A megbetegítő mátrix - A kilépés gyakorlatai

A könyvek az Angyali Menedék Kiadó által rendelhetőek meg!